Od 4 maja 2021 roku wznawiamy naukę stacjonarną w klasach I – III.

Świetlica pracuje w godzinach 6.45 – 16.45.

Informacja o odpłatności za obiady:

http://www.sp2pila.pl/organizacja/co-w-szkole-mamy/stolowka-szkolna

 

Barbara Ochocka

Dyrektor Szkoły