Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadają na 21 lutego. Święto ustanowione zostało przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Data 21 lutego upamiętnia tragiczne  wydarzenia, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów, domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Święto ma także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Powinniśmy troszczyć się o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródło dziedzictwa kulturowego. Dbać o zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

W naszej szkole rok rocznie obchodzimy ten dzień w różny sposób. Nauczanie zdalne wymogło zmianę formy i przeniesienie wszystkich działań do Internetu. Kierując się oświeceniową zasadą bawiąc się – uczyć,  19 i 22 lutego 2021 roku, na lekcjach języka polskiego, młodzież naszej szkoły zapoznała się z informacjami dotyczącymi ustanowienia Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz fragmentami Ustawy o Ochronie Języka. Wzięła także udział w zmaganiach z językiem ojczystym, ćwicząc łamańce językowe. Było wesoło i wyjątkowo.

E. Semanicka i M. Koźmińska