Pełna odpłatność za obiady w Styczniu 2019 r.

wynosi 38,40 zł. (12 dni x 3,20 zł.)

Wpłaty należy dokonać

od 17.12.2018 r. do 04.01.2019

Wpłaty za obiady uczniów klas I-V - ul. Roosevelta 12, tel. 67 210 52 09

Wpłaty za obiady uczniów klas VI-VIII, i III gimnazjum - ul. Bydgoska 23 , tel. 67 351 05 14 w. 10

 

w formie gotówkowej przyjmowane będą

od 17.12.2018 r. do 28.12.2018 w godzinach 900 - 1330

Przelewem na konto szkoły:
14 1020 3844 0000 1502 0138 9261

od 02-04.01.2019!

Proszę o przestrzeganie terminu płatności!

Wydawanie kart obiadowych za potwierdzeniem przelewu!