Śniadanie

845 - 1130

Obiad

Obiady wydawane są od godziny 1130 ( dla uczniów, którzy zakończyli zajęcia w szkole) do godziny 1400.

Przerwy obiadowe:

1225 - 1245
1330 - 1350

 Od miesiąca listopada 2015 r. istnieje możliwość dokonywania zapłaty za obiady w formie bezgotówkowej - przelewem na konto szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich
64-920 Piła, ul. Roosevelta 12

Nr konta: 14 1020 3844 0000 1502 0138 9261

 

Aby prawidłowo dokonać zapłaty należy:

  • zgłosić dziecko na obiady na dany miesiąc i odebrać kartę obiadową do końca miesiąca poprzedzającego, (np. zgłosić dziecko na obiady na listopad 2015 i odebrać kartę do dnia 31 października 2015) (ważne)
  • wykonać przelew w okresie od 1 do 5 dnia danego miesiąca (ważne) (np. za obiady spożywane w listopadzie 2015 proszę wpłacać od 1 listopada do 5 listopada 2015)
  • jako tytuł zapłaty wpisać (ważne): miesiąc za jaki dokonujemy zapłaty, imię i nazwisko dziecka i klasę. (np. obiady za miesiąc 11/2015,  Janek Kowalski, klasa I g).

Zapłata w formie gotówkowej (u intendentki) do 10 dnia miesiąca.