Pełna odpłatność za obiady w m-cu kwietniu 2019 r.

wynosi 57,60 zł. (18 dni x 3,20 zł.)

Wpłaty należy dokonać

od 25.03.2019 r. do 05.04.2019 r.

Wpłaty za obiady uczniów klas I-V - ul. Roosevelta 12, tel. 67 210 52 09

Wpłaty za obiady uczniów klas VI-VIII, i III gimnazjum - ul. Bydgoska 23 , tel. 67 351 05 14 w. 10

 

w formie gotówkowej przyjmowane będą

od 25.03.2019 r. do 05.04.2019 r. w godzinach 900 - 1330

 

Przelewem na konto szkoły:
14 1020 3844 0000 1502 0138 9261

Ważne!

Proszę o przestrzeganie terminu płatności!