27 października w ramach projektu WF z klasą zorganizowaliśmy w naszej szkole Sportowy Okrągły Stół. Uczniowie wraz z nauczycielami wychowania fizycznego oraz dyrekcją szkoły zebrali się przy jednym stole by debatować na temat udoskonalania zajęć z wychowania fizycznego. Spotkanie przebiegało bardzo żywiołowo. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat zwiększenia atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego oraz podawali własne pomysły na zorganizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Kluczowym momentem tej debaty był wybór zadań do realizacji w semestrze zimowym i letnim. Zadania wybraliśmy poprzez głosowanie. Największym zainteresowaniem cieszyły się „Zdrowe odżywianie” i „MiniFit – test sprawności”. Uczniowie podjęli decyzję, że w semestrze zimowym realizować będą zadanie „Zdrowe odżywianie”.
Pełni zapału zabieramy się zatem do pracy!