13 marca 2015 r. w auli szkolnej uczniowie spotkali się z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Kolejny raz gimnazjaliści mogli zweryfikować swoją wiedzę na temat właściwej segregacji odpadów. Pracownik PRGOK – u przypomniał młodzieży podstawy selekcjonowania wszystkiego, co zużyte i z naszej perspektywy niepotrzebne.
Następnie spośród uczestników spotkania wyłonione zostały dwie trzyosobowe drużyny, które rywalizowały ze sobą odpowiadając na pytania dotyczące segregacji. Wszyscy gimnazjaliści otrzymali ulotki – przypominające: co, gdzie i w jakiej postaci powinno trafić do wyznaczonych pojemników.