Takie pytanie zadawaliśmy sobie, przygotowując zadanie domowe na lekcję języka polskiego. Należało nagrać krótki materiał dźwiękowy i zaprezentować na forum klasy. Nie było to proste, ale jaka jest praca w charakterze prezentera radiowego, doświadczyliśmy, tak naprawdę, dopiero podczas wizyty w studiu radiowym.
22 października 2014 r. zawitaliśmy w progach redakcji radia ESKA. Przyjęli nas pani Justyna Śniegocka i pan Marek Wolski. Zwykle ich słyszymy, teraz zobaczyliśmy...
Gospodarze spotkania wprowadzili nas w tajniki swej pracy, przedstawili historię rozgłośni i założenia programowe ESKI, która może poszczycić się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży.
Ważnym czasem spotkania była możliwość uczestniczenia w rozmowie przy mikrofonie. Wszystkim nagraniom towarzyszyły ogromne emocje, ale warto było pokonać stres. Po tej wycieczce niejedan z nas na pytanie: czy chciałby pracować w radiu? Z pewnością odpowie – dlaczego nie?!
Klasa III h wraz z p. E. Semanicką