Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 nie było dla uczniów klasy patronackiej zwykłym zakończeniem. Skończył się ich pierwszy etap w szkole podstawowej. W tym dniu dzieci żegnały się ze swoją panią - Justyną Klocek. Pani Justyna podsumowała etap nie tylko nauki ale innych działań, jakie dzieci podejmowały z panią Justyną w szkole i poza szkołą. Podziękowała również za czas spędzony razem, za wiele wspólnych, sympatycznych chwil. Dzieci również dziękowały za trud włożony w edukację i działania wychowawcze.

Na zakończenie roku szkolnego licznie przybyli rodzice, by osobiście wyrazić swoją wdzięczność za szeroko pojętą opiekę nad ich pociechami. Pani Justyna dziękowała również za owocną współpracę z rodzicami.

Podczas pożegnania była też obecna pani Agnieszka Płóciennik, która od września będzie nie tylko kontynuować naukę języka niemieckiego, ale również zostanie wychowawczynią uczniów klasy 4b. Pani Agnieszka podsumowała pobyt dzieci w Berlinie, podziękowała dzieciom za pracę w obecnym roku szkolnym, a także współpracę z rodzicami.

Uczniowie otrzymali książki od patrona SAF-HOLLAND Polska, które służyć będą dzieciom podczas lekcji do edukacji poprzez zabawę w kolejnych latach. W imieniu rodziców, dzieci i pań nauczycielek serdecznie dziękujemy patronowi SAF-HOLLAND Polska za ogromne wsparcie w bieżącym roku szkolnym. Dzieci objęte patronatem mają duże możliwości, żeby wspaniale się rozwijać, poszerzać horyzonty, być w ciekawych miejscach, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Serdecznie dziękujemy za trzy lata wsparcia dzieci z klasy patronackiej.