Dnia 3 marca ucznowie Klasy Patronackiej IIc odwiedziły siedzię Związku Międzygminnego PRGOK. Było wesoło, pełne energii dzieci zobaczyły jak pracują pracownicy Związku, Biuro Obsługi Klienta i przewodniczący Zarządu Związku Zygmunt Jasiecki. Na flipchartach malowały różne ekologiczne hasła, które możecie podziwiać poniżej. Uczniowie razem z wychowawczynią Magdaleną Imianowską przygotowali dla przewodniczącego Zarządu Związku super prezenty w postaci rysunków i wyklejanek.

Dziękujemy Wam za odwiedzimy i zapraszamy ponownie.

Dnia 23 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu pierwszej Klasy Patronackiej Związku Międzygminnego PRGOK. Patronatem została objęta klasa IIc, której wychowawcą jest Magdalena Imianowska. Celem patronatu jest kształtowanie postawy proekologicznej oraz krzewienie świadomości i  wiedzy związanej z ochroną środowiska. Realizacja projektu ma przyczynić się do lepszego wypracowania ekologicznych zachowań dzieci od najmłodszych lat.

Dzięki umowie, którą podpisali pan Zygmunt Jasiecki - Przewodniczący Związku Międzygminnego PRGOK, pani Małgorzata Sypuła, Zastępca Przewodniczącego Związku PRGOK, pani Dorota Frydrych - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Pile oraz pan Sebastian Dzikowski - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, uczniowie klasy patronackiej IIc będą mogli m.in. wziąć udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, wycieczkach krajoznawczych i przedmiotowych.

Dzieci podczas spotkania złożyły uroczyste ślubowanie na superekologa: „Papierki, butelki, puszki, stare bambosze będziemy wrzucać w odpowiednie kosze, (…), Nie będziemy spalać śmieci, bo to szkodzi zdrowiu wszystkich dzieci.” – to niektóre z haseł ślubowania. Następnie Przewodniczący Związku PRGOK wręczył zebranym gościom oraz uczniom klasy II c Ordery Wielkiej Zielonej Drużyny.  Po uroczystej przysiędze dzieci zaśpiewały hymn Związku „Segregacja Rewelacją”, którego kompozytorem  oraz twórcą tekstu jest Stanisław Maliński.