Z dniem 15 września powróciliśmy do dobrych praktyk. Do takich należały ,,Spotkania z ciekawym człowiekiem", które odbywały się w minionym roku szkolnym
i wniosły w życie gimnazjalistów wiele nowych informacji z różnych dziedzin życia.
Na pierwsze zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Bydgoskiej 23 zaproszenie przyjął przewodniczący Rady Miasta Piły oraz dyrektor pilskiego oddziału WARP pan Rafał Zdzierela.
Rozmowa z klasami gimnazjalnymi była fascynującą lekcją o Pile, Polsce i Unii Europejskiej. Młodzież aktywnie współuczestniczyła w zajęciach, a gość z dużym znawstwem i swobodą odpowiadał na zadawane pytania. Atmosfera spotkania była gorąca
i serdeczna. Okazało się ,że młodzież zna historię powstania Unii Europejskiej i na bieżąco obserwuje zmiany, jakie się w niej dokonują. Gość wykazał się cierpliwością i nauczycielską ,,żyłką"- łatwo nawiązał kontakt z naszymi uczniami, starał się wyjaśnić budzące wątpliwości kwestie.
Cieszymy się, że pan Rafał Zdzierela mimo rozlicznych obowiązków znalazł czas dla gimnazjalistów, którzy wbrew powszechnej opinii, interesują się otaczającym ich światem i pragną o tym rozmawiać.
Spotkanie z dużą życzliwością pomogły zorganizować: pani wicedyrektor Barbara Ochocka i pani wicedyrektor Ewa Kluge, która również wzięła w nim udział.

Katarzyna Kazała