Pełna odpłatność za obiady w marcu 2018 r.

wynosi 64,00 zł. (20 dni x 3,20 zł.)

Wpłaty należy dokonać

od 26.02.2018 r. do 05.03.2018

Wpłaty za obiady uczniów klas I-VI - ul. Roosevelta 12, tel. 67 210 52 09

Wpłaty za obiady uczniów klas VII, II i III gimnazjum - ul. Bydgoska 23 , tel. 67 351 05 14 w. 10

w formie gotówkowej przyjmowane będą

od 26.02.2018 r. do 02.03.2018 w godzinach 900 - 1400

Przelewem na konto szkoły: 14 1020 3844 0000 1502 0138 9261

Proszę o przestrzeganie terminu płatności !!!

Wydawanie kart obiadowych za potwierdzeniem przelewu !!!!!