21 września 2016 r. w słoneczne popołudnie, uczniowie klas pierwszych wzięli udział w imprezie integracyjnej. Spotkanie odbyło się na boisku szkolnym i miało formę pikniku. Uczniowie wspólnie ze swoimi wychowawcami miło spędzali czas na kocach
z przygotowanym specjalnie na ten czas prowiantem.
Podczas spotkania przedstawiciele klas wzięli udział w trzech następujących po sobie konkurencjach: przeciąganie liny, skakanie przez sznur, rysowanie kredą logo klasy.
Uczniowie niebiorący udziału w konkurencjach, gorąco kibicowali swojej klasie. W związku z tym, że spotkanie miało charakter integracyjny, uczniowie nie byli oceniani,
a każda klasa na koniec spotkania otrzymała dyplom uczestnictwa w imprezie.
Uczniowie bawili się wyśmienicie.

Przewodnicząca zespołu wychowawców klas pierwszych
p. Sylwia Ciesielska