W piątek 16 września o godzinie 14:30 odbyło spotkanie inauguracyjne w ramach projektu, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o historii II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w regionie. Projekt skierowany jest do młodzieży Gimnazjum nr 5 w Pile oraz uczniów innych gimnazjów na terenie miasta, a także ich rodziców i nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnych instytucji. Realizacja działań projektowych wspierana jest przez Fundację Banku Zachodniego WBK i dotyczy programu „Bank Ambitnej Młodzieży".
Podczas spotkania zgromadzeni uczniowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu starszego kustosza Muzeum Okręgowego w Pile. Pan Marek Fijałkowski, w niezwykle barwny sposób, opowiadał o sytuacji na ziemiach północnej Wielkopolski przed wybuchem II wojny światowej. Wspominał o znakach granicznych na wielkopolskim odcinku granicy polsko - niemieckiej w latach międzywojennych oraz służbie pograniczników. Opowieść ilustrowały stare fotografie, przedstawiające bohaterów tamtego okresu oraz zbiory nauczycielki historii p. Aleksandry Wrzeszcz. Największe wrażenie na zebranych zrobiła historia Piotra Konieczki, który poległ pierwszego września 1939 r. w trakcie obrony urzędu celnego w miejscowości Jeziorki. Zdarzenie to miało miejsce na trzy godziny przed atakiem Niemców na Westerplatte. Prawdopodobnie był pierwszym polskim żołnierzem zabitym podczas II wojny światowej. Po zakończeniu spotkania młodzież miała możliwość zadawania pytań i obejrzenia eksponatów.
Projekt zakłada wiele przedsięwzięć, m.in.: konkursy literackie i muzyczne, spotkania z pasjonatami historii II wojny światowej, wieczór poezji i piosenki żołnierskiej, rekonstrukcje wydarzeń, wspomnienia wojenne przy ognisku, będzie też wyzwanie dla młodych dziennikarzy, którzy marzą o rozwijaniu swojej pasji w ramach działalności gazetki szkolnej Kaktus.
Dla najwytrwalszych uczestników projektu przewidziana została nagroda
w postaci wycieczki – niespodzianki.

Zapraszamy do udziału zainteresowanych uczniów.