Dzieje naszego narodu obfitują w wiele przełomowych wydarzeń. Jednym z nich jest przyjęcie chrześcijaństwa przez pierwszego „historycznego" władcę z rodu Piastów, Mieszka I. Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Mógł też zostać przyjęty w Święto Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki). Miejsca ceremonii nie zdołano bezspornie ustalić. Znaleziska archeologiczne sugerują, że Mieszko ochrzcił się na wyspie Ostrów Lednicki. Nie wyklucza się także Poznania, Gniezna, a nawet czeskiej Pragi czy niemieckiej Ratyzbony.
Mieszko – poślubiając Dobrawę i przyjmując chrzest – kierował się doraźnymi interesami politycznymi. Z pewnością jednak zdawał sobie sprawę, że korzyści i skutki wynikające z przyjęcia chrześcijaństwa będą dalekosiężne. Bez akcesu do świata wiary i kultury chrześcijańskiej nie byłby w stanie pokonać wrogów ze wschodu, zachodu i południa, umocnić władzy, stworzyć dynastii, włączyć młodego państwa polskiego w krąg uniwersalnej cywilizacji łacińskiej.
W naszym gimnazjum przygotowania do tej szczególnej rocznicy rozpoczęły się już w lutym. Młodzież z wielkim zaangażowaniem przygotowywała prace związanie z chrztem Polski. Uczniowie z klas III h, II d, II e i I d nakręcili filmik pt.: „ Chrzest Polski".
14 kwietnia szkoła przybrała świąteczny wygląd. W holu szkoły gimnazjaliści zorganizowali wystawę: 1050 rocznica przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa. Zaprezentowali swoje prace. Na drzwiach do sal lekcyjnych rozwiesili plakaty z informacjami na temat początków państwa polskiego. Wyświetlili prezentację: Rok 966. Młodzi aktorzy ubrani w stroje z epoki przybliżyli swoim rówieśnikom czasy pierwszych Piastów.
Podjęte przez uczniów działania związane z 1050 rocznicą przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa udowodniły, że nauka historii nie jest nudna. Może inspirować do podjęcia różnych inicjatyw, wyzwolić wspaniałe emocje.