W miniony czwartek, 17 kwietnia, grupa gimnazjalistów wraz z opiekunkami pp. Joanną Ficerman i Dorotą Bąk, odwiedziła krajobrazowy rezerwat przyrody Kuźnik, aby przyjrzeć się budzącej się wiosną do życia przyrodzie. Wśród morenowych wzniesień w rezerwacie przebiega głęboka dolina niewielkiej rzeki Rudy, w której znajduje się malownicze Jezioro Rudnickie. Wokół rozciągają się urozmaicone drzewostany - interesujące głównie z tego powodu, że na małej przestrzeni rosną lasy zaliczane do odmiennych typów siedliskowych. Zwracają uwagę dorodne ponadstuletnie sosny, o obwodach nawet do 3m. Na terenie rezerwatu występuje ponad 30 gatunków ptaków, 370 gatunków chrząszczy i blisko 150 gatunków pająków, a także wiele rzadkich gatunków roślin (lądowych i wodnych). Gimnazjaliści wyruszyli ścieżką edukacyjną, prowadzeni przez p. Annę Kałkę z zaprzyjaźnionego z naszą szkołą Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. W czasie wędrówki, przy wtórze rozśpiewanych ptaków i rechocących żab, podeszliśmy w pobliże nory borsuka i dowiedzieliśmy się wiele na temat zwyczajów tego tajemniczego ssaka. Pani Anna przygotowała dla nas „przyrodnicze warsztaty kulinarne" â€" uczniowie dowiedzieli się, że wiele z mijanych podczas marszu roślin jest jadalnych i powszechnie stosowanych w medycynie ludowej. Z pewnością wrócimy tam jeszcze nie raz...