DYREKTOR SZKOŁY

 

mgr Dorota Frydrych

 nauczyciel dyplomowany języka polskiego

    

WICEDYREKTOR DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH

  

mgr Ewa Kluge

nauczyciel dyplomowany biologii

 

  

 WICEDYREKTOR DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH

 

 mgr Barbara Ochocka

nauczyciel dyplomowany języka polskiego