Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący – Mariusz Witkowski

Z-ca przewodniczącego – Julita Żybort

Sekretarz – Wioletta Wiśniewska

Skarbnik – Edyta Michalak

Członkowie:

  • Emilia Piechocka
  • Tomasz Słoboda

Komisja rewizyjna:

  • Marzena Hałaburda
  • Małgorzata Kastelik
  • Anna Pisarska