Miesiąc październik dla Klas Patronackich PRGOK jest „Miesiącem dobroci dla zwierząt”, dlatego uczniowie klasy III c aktywnie zaangażowali się w pomoc dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Leszkowie. Dzieci zakupiły karmę, zabawki oraz akcesoria dla psa i kota. Wszystkie dary przekazali osobiście pracownikom schroniska. W trakcie odwiedzić zapoznaliśmy się z zasadami funkcjonowania schroniska. Uczniowie zobaczyli cmentarz, wybieg dla psów, szpitalik dla zwierząt oraz kociarnie. Bardzo dziękujemy pracownikom schroniska za ciepłe przywitanie oraz firmie MZK za dużą zniżkę na przejazd do Leszkowa.

W programie dla klas patronackich PRGOK na rok 2017/2018 wrzesień jest miesiącem Aktywności Turystycznej, dlatego uczniowie klasy IIIc uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez ROD „Kalinka” w Pile. Po Rodzinnych Ogrodach Działkowych oprowadzał z wielkim zaangażowaniem Prezes ROD „Kalinka” - Marian Nowiński. Podczas zajęć dzieci poznały wiele ciekawych gatunków roślin ozdobnych i uprawnych. Mogły zaobserwować jesienne prace działkowców i podziwiać wyróżnione w Ogólnopolskich Konkursach działki ogrodowe. Nie zabrakło czasu na aktywne zabawy na świeżym powietrzu i degustowania zbiorów malin oraz winogron. Zajęcia bardzo podobały się uczniom. Pragniemy serdecznie podziękować całemu Zarządowi ROD „Kalinka” za przeprowadzenie interesujących zajęć z i za zaproszenie na kolejne wspólne spotkanie.

W ramach akcji "Segregacja na okrągło" finansowanej przez Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej uczniowie Klasy Patronackiej PRGOK , III b i III d, uczestniczyli w prelekcji poświęconej zasadom segregacji odpadów.

Romuald Burczyk, edukator z ramienia PRGOK, wyjaśnił uczniom  na czym polega selektywna zbiórka odpadów i jakie przynosi korzyści dla ludzi i  całego środowiska. Uczniowie dowiedzieli się z niej, iż niektóre odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskują "drugie życie" w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

W trakcie wakacji Klasa Patronacka ZM PRGOK dzielnie i wytrwale pracowała nad nagraniem teledysku do piosenki „My Wielka Drużyna Zielonych”, który już we wrześniu wraz z piosenką będzie rozpowszechniany w 14 gminach należących do Związku Międzygminnego .

NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE – Pod takim hasłem odbyło się tegoroczne, przypadające na 15 września, sprzątanie świata. Prawie 300 osób z naszej szkoły wyruszyło w  teren z  kolorowymi workami na surowce wtórne. Klasa Patronacka PRGOK – III c sprzątała okolice parku na Wyspie razem z Prezydentem Miasta Piły – Piotrem Głowskim.

Worki i rękawice uczestnikom akcji zapewnił PRGOK oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który finansowo wspiera akcję.

12 września, uczniowie III c -  Klasy Patronackiej Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi wzięli udział w wycieczce zorganizowanej i ufundowanej przez ZM PRGOK. Przewodnikiem i opiekunem wyjazdu był dr Paweł Owsiany z Nadnoteckiego Instytutu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile. Podczas wspólnej wyprawy zobaczyliśmy wiele  miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Pierwszym przystankiem była „Dziaka Zagroda” w  Jabłonowie, gdzie dzieci mogły nakarmić żubry, a także obserwować rysie w  ich naturalnym środowisku.  W Muzeum Ziemi Wałeckiej nauczyliśmy się odróżniać rogi od kłów i poroży. Mogliśmy zobaczyć, jak dawniej wyglądała chata i strój rogownika.