Rekrutacja do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile informuje, że będą prowadzone  zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00.

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

  • zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie plik pdf, plik doc;
  • zamieszkali poza obwodem szkoły – rodzice składają wniosek plik pdf, plik doc;
  • oświadczenie o miejscu pracy rodziców dziecka (załącznik nr 1) plik pdf, plik doc;
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka (załącznik nr 2) plik pdf, plik doc;
  • oświadczenie woli (załącznik nr 3) plik pdf, plik doc.

Ważne daty w 2018 r.

od 26 marca 2018

Składanie „Zgłoszenia dziecka do klasy I w SP 2” – dzieci                              z obwodu szkoły

4 – 27 kwietnia 2018

Składanie „Wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I w SP 2” – dzieci spoza obwodu szkoły

11 maja 2018

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy I  szkoły podstawowej na rok 2018/2019

23 – 24 maja 2018

Potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia nauki przez dziecko w SP 2 – dzieci spoza obwodu

25 maja 2018

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

1 – 8 czerwca 2018

Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca

Nabór do klasy czwartej sportowej

  • wniosek o przyjęcie dziecka do od działu sportowego o profilu piłki siatkowej plik pdfplik doc.

4 – 20 kwietnia 2018

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych

23 – 26 kwietnia 2018

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

27 kwietnia 2018

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

25 maja 2018

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I sportowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019