Tydzień Bezpieczeństwa w "Dwójce"

Tradycją  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile jest organizacja „Bezpiecznego Tygodnia” dla uczniów klas I - III w pierwszym miesiącu nauki szkolnej. Głównym celem akcji jest zadbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią. Placówka ma być miejscem bezpiecznym, interesującym i przyjaznym dzieciom.  W  ramach „Bezpiecznego Tygodnia” dzieci uczyły się: prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, podstawowych przepisów ruchu drogowego, rozpoznawania określonych znaków drogowych, postępowania w razie pożaru.

Na szkolnej wystawie uczniowie zaprezentowali swoje prace plastyczno-techniczne: "Jestem wzorowym pieszym", znaki drogowe, sygnalizatory świetlne.
Chętnie uczestniczyli w  zajęciach z policjantami,  treserem psa policyjnego i jego psem oraz strażakami. Spotkania te organizowane były  przy współpracy z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile,  a ich inicjatorką był pedagog szkolny – Małgorzata Puto.
Podczas zajęć na dzieci czekały liczne niespodzianki i atrakcje, między innymi: zapoznały się one  z wyposażeniem wozu strażackiego,   przymierzały  elementy stroju strażaka, lały wodę z węża samochodu strażackiego,  mogły usiąść za kierownicą i poczuć się jak prawdziwy strażak. Tych niesamowitych wrażeń dostarczył uczniom asp. Michał Warykasz wspólnie ze swoimi kolegami - strażakami.
Ponadto pokaz filmu: Państwowa Straż Pożarna w Wielkopolsce oraz warsztaty bezpiecznego zachowania się i zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom z udziałem ognia przeprowadził dla trzecioklasistów kpt. Leszek Naranowicz.
Spotkania z policjantami cieszyły się także dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Dzieci  chętnie zadawały pytania mł. asp. Jarosławowi Urbanowi na temat tresury psa policyjnego - Rokiego. Lekcji na temat bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym udzielił podkom. Andrzej Latosiński.  Policjant poruszył z dziećmi tematy związane z bezpieczeństwem w drodze do szkoły i do domu, w szkole i miejscu zamieszkania.
Podczas „Bezpiecznego Tygodnia” trzecioklasiści odbyli też wycieczkę do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na zajęciach zdobyli certyfikat „Bezpieczny pieszy”.  Lekcji,  jak zachowywać się na drodze, żeby uniknąć wypadku, udzielił  specjalista do spraw ruchu drogowego – Stanisław Jędraszczak. Uczniowie otrzymali od dyrekcji WORD kodeksy: Karta rowerowa i motorowerowa oraz światła odblaskowe.
Poznane zasady właściwego zachowania w ruchu drogowym dzieci utrwaliły podczas wycieczek na ulice w pobliżu szkoły i  obiecały stosować się do  nich na co dzień.
Natomiast trzecioklasiści z powodzeniem mogą startować w Miejskim Konkursie  "Bezpieczny Trzecioklasista"