Dzień Otwartych Drzwi

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile dnia 22 lutego 2011 r. zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi. Dyrekcja placówki, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie zaprosili siedmio i sześciolatki wraz ze swoimi rodzicami do udział w przygotowanej,  na ten niecodzienny dzień, uroczystości.

Przybyłych Gości powitała dyrektor szkoły – Dorota Frydrych, która przedstawiła bogatą ofertę edukacyjną placówki, zaprezentowała atuty szkoły i wyjaśniła dlaczego warto zostać uczniem „Dwójki”.  Na slajdach prezentacji multimedialnej goście mogli zobaczyć  życie codzienne uczniów, zdjęcia z organizowanych uroczystości, konkursów,  wycieczek oraz bazę szkoły. Pani dyrektor i przewodniczący Rady Rodziców -  pan Sławomir Grzegorczyk, zaprosili gości  do obejrzenia bogato wyposażonych klasopracowni i  udziału w zajęciach przygotowanych dla przyszłych uczniów.  Zachęcili rodziców do podjęcia decyzji o zapisie  dziecka właśnie  do tej placówki.

Na sali gimnastycznej miał miejsce występ artystyczny prezentujący dorobek kół zainteresowań. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności: taneczne, wokalne, instrumentalne, recytatorskie. Wystąpił też uczeń Jakub Grzegorczyk wraz ze swoim tatą Sławomirem.
Następnie  goście mogli  zwiedzić szkołę, poznać warunki nauki i wyposażenie obiektu. Na holu przygotowano liczne wystawy prezentujące dorobek i osiągnięcia szkoły, pracę kół zainteresowań. Można było obejrzeć wystawę prac konkursowych z surowców wtórnych pt. „Dajmy śmieciom drugą szansę”.

W salach lekcyjnych na gości czekały liczne niespodzianki. Dzieci przedszkolne miały do wyboru szeroki wachlarz zajęć, w których chętnie uczestniczyły: informatycznych pt. „Rysowanie, malowanie po ekranie”, plastycznych i origami,  nauczania zintegrowanego pt. „Gdy będę uczniem…”, „przyrodniczych pt. „Świat przyrody widziany przez mikroskop”. Powodzeniem cieszyło się przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka” wystawione przez uczniów koła teatralnego . Goście z zainteresowaniem obejrzeli  prezentacje multimedialne na temat szkolnego życia klas. Chętni uczestniczyli w „Zabawy na zimowe dni” przygotowanych przez wychowawców świetlicy szkolnej, zorganizowanych w przestronnych i bogato wyposażonych salach świetlicowych. Każdy przyszły pierwszak otrzymał upominek – niespodziankę. Cieszy nas, że podczas Dnia Otwartych Drzwi rodzice podejmowali decyzję: „Tak, to jest miejsce dla mojego dziecka. Tu warunki kształcenia gwarantują właściwy jego rozwój, tu jest bezpiecznie i przyjaźnie.”

 

Tematy pokrewne