Drzwi "Dwójki" znowu będą otwarte…

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile będzie miał miejsce uroczysty Dzień Otwarty. Zapraszamy Rodziców, którzy zamierzają zapisać swoje dziecko właśnie do naszej szkoły. Z pewnością nie poczują się rozczarowani. Na dzieci i ich rodziców czeka wiele atrakcji.
Jest to placówka o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Uczyło się w niej kilka pokoleń pilan i z pewnością niejeden z absolwentów wspomina czas w niej spędzony z rozrzewnieniem i nostalgią. Przez szereg lat szkoła rozwijała swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą, jej uczniowie osiągali liczne sukcesy na polu nauki i sportu. Nadal wszyscy jej pracownicy wkładają codziennie trud oraz wysiłek, aby i uczniom, i ich rodzicom zapewnić jak najlepszy komfort wzajemnej współpracy.

Wydarzenia związane z Dniem Otwartym będą miały miejsce 22 lutego 2011 r. od godziny 1700. Każdy gość, który uda się w kierunku dużej sali gimnastycznej, otrzyma pełną informację o przebiegu spotkania. Na głównym holu szkoły zaś będzie można zapoznać się z prezentacją osiągnięć naszych uczniów oraz obejrzeć kroniki, które uwieczniły wiele ważnych wydarzeń z życia szkoły. Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych przybliżą gościom wystawy na pozostałych holach. W sali gimnastycznej odbędą się ciekawe i barwne prezentacje m.in. występ zespołu tanecznego, chóru, zespołu instrumentalnego, a także taneczno-wokalnego. Ponadto rodzice i dzieci będą mogli zajrzeć do sal lekcyjnych, obejrzeć liczne prezentacje uczniowskich prac, poobserwować lub wziąć udział w zajęciach edukacyjnych. Dzieci wkroczą w bajkowy świat oglądając przedstawienie teatralne pt. "Szewczyk Dratewka”. Na przedszkolaków czeka także mały upominek. Rodzice zainteresowani pracą pani psycholog będą mogli skorzystać ze spotkania z nią w godzinach 1700 - 1900.

Oczywiście to nie wszystkie możliwości, z jakich korzystają nasi uczniowie i ich rodzice na co dzień.

Serdecznie zapraszamy Rodziców, Dzieci, wszystkich zainteresowanych. Nie będzie to czas stracony, zwłaszcza dla tych, którzy już niebawem będą musieli przygotować swoje dziecko do przekroczenia progu szkoły

Zapraszamy!