Dni Kultury Zdrowotnej

Od 01.04.2019 r. do 03.04.2019 r. zorganizowano w naszej szkole Dni Kultury Zdrowotnej. Każdy dzień przebiegał pod innym hasłem. Pierwszy „Primaaprilisowo – zdrowo”. Podczas zajęć zintegrowanych omówiono racjonalne i prawidłowe odżywianie. Wykonano w grupach najnowszą piramidę zdrowego odżywiania oraz kotyliony warzywne lub owocowe. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia kulinarne „Mały kucharz”. Wspólnie przygotowano i degustowano kolorowe i zdrowe kanapki. Na zakończenie dzieci obejrzały filmy edukacyjne „Ekipa Chrumasa”. Drugi dzień przebiegał pod hasłem „Zdrowo i sportowo”. Przeprowadzono zajęcia dotyczące promowania zdrowego stylu życia. Dzieci wzięły udział w turnieju sportowo-rekreacyjnym w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Trzeci dzień przebiegał pod hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”. Przeprowadzono zajęcia związane z właściwymi nawykami proekologicznymi. Wykonano plakaty zachęcające do ochrony środowiska. Zorganizowano i przeprowadzono wycieczki przyrodniczo-ekologiczne pod hasłem „Każdemu sercu bliska ochrona środowiska”. Na parapetach w każdej klasie pojawił się wiosenny ogródek. Dzieci jak co roku wykazały się pomysłowością podczas wykonywania prac plastycznych i technicznych. Myślę, że przeprowadzone działania prozdrowotne i proekologiczne pogłębiły i poszerzyły wiadomości i umiejętności naszych uczniów oraz wykształciły odpowiednie nawyki żywieniowe i ekologiczne.

Od 01.04.2019 r. do 03.04.2019 r. zorganizowano w naszej szkole Dni Kultury Zdrowotnej. Każdy dzień przebiegał pod innym hasłem. Pierwszy „Primaaprilisowo – zdrowo”. Podczas zajęć zintegrowanych omówiono racjonalne i prawidłowe odżywianie. Wykonano w grupach najnowszą piramidę zdrowego odżywiania oraz kotyliony warzywne lub owocowe. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia kulinarne „Mały kucharz”. Wspólnie przygotowano i degustowano kolorowe i zdrowe kanapki. Na zakończenie dzieci obejrzały filmy edukacyjne „Ekipa Chrumasa”. Drugi dzień przebiegał pod hasłem „Zdrowo i sportowo”. Przeprowadzono zajęcia dotyczące promowania zdrowego stylu życia. Dzieci wzięły udział w turnieju sportowo-rekreacyjnym w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Trzeci dzień przebiegał pod hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”. Przeprowadzono zajęcia związane z właściwymi nawykami proekologicznymi. Wykonano plakaty zachęcające do ochrony środowiska. Zorganizowano i przeprowadzono wycieczki przyrodniczo-ekologiczne pod hasłem „Każdemu sercu bliska ochrona środowiska”. Na parapetach w każdej klasie pojawił się wiosenny ogródek. Dzieci jak co roku wykazały się pomysłowością podczas wykonywania prac plastycznych i technicznych. Myślę, że przeprowadzone działania prozdrowotne i proekologiczne pogłębiły i poszerzyły wiadomości i umiejętności naszych uczniów oraz wykształciły odpowiednie nawyki żywieniowe i ekologiczne.

 

Tematy pokrewne