SzkołaŚwietlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna

Przy szkole działa świetlica socjoterapeutyczna. Podstawą pracy w świetlicy jest:

  • akceptacja,
  • tolerancja
  • zaufanie.

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach popołudniowych (1500-1800), przystosowanych do planu lekcji uczęszczających dzieci.  Świetlica działa przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.
Dyrektor OPiRPA  Pani mgr Ewa Hołubiec wspiera nas w naszych przedsięwzięciach. Pomaga realizować założenia planu pracy z uczestnikami zajęć, zapewnia środki finansowe niezbędne do funkcjonowania świetlicy  i organizowania dzieciom  wielu atrakcji.

Pracownicy świetlicy:

  • Koordynator: mgr Krystyna Krzysztofiak – wychowawca, pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
  • mgr Magdalena Kubiś – wychowawca, pedagog resocjalizacyjny.
  • mgr Marta Drabik – wychowawca, nauczyciel matematyki.
  • Monika Pająk – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym przewidziany jest czas
na poszczególne zajęcia. Duży nacisk kładzie się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego. Pomagamy dzieciom stworzyć sprzyjające warunki do nauki, służymy  pomocą przy odrabianiu lekcji i przy rozwijaniu inwencji twórczych. Poza tym uczestnicy świetlicy biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych, kształtujących prawidłowe postawy prospołeczne. Świetlica jest dobrą alternatywą do spędzania z rówieśnikami wolnego czasu. Uczy nawiązywania i podtrzymywania więzi z innymi dziećmi i osobami dorosłymi. Ponad to wspiera dzieci w rozwoju emocjonalnym poprzez wspólne gry, zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe i wyjazdy.

W programie przewidziane są wycieczki, wyjścia do kina, na basen. Każdy otrzymuje posiłek w formie bułki, słodyczy, owoców i herbaty.