SzkołaŚwietlica szkolnaReguły zachowania w świetlicy szkolnej

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej

 1. Przychodzimy punktualnie na zajęcia oraz zgłaszamy swoją obecność nauczycielowi.
 2. Używamy zwrotów grzecznościowych wobec innych.
 3. Nieporozumienia wyjaśniamy.
 4. Używamy imion, nie mówimy po nazwisku i nie przezywamy innych.
 5. Bójki zastępujemy rozmową.
 6. Przepraszamy, kiedy zrobimy komuś przykrość.
 7. Przy stole zachowujemy się spokojnie i kulturalnie.
 8. Zmieniamy obuwie i zostawiamy kurtki w szatni.
 9. Dbamy o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
 10. Szanujemy zabawki i pomoce dydaktyczne.
 11. Odrabiamy lekcje i bawimy się nie przeszkadzając kolegom.
 12. Dbamy o bezpieczeństwo i higienę.

Przychodzimy punktualnie na zajęcia oraz zgłaszamy swoją obecność nauczycielowi.

Używamy zwrotów grzecznościowych wobec innych.

Nieporozumienia wyjaśniamy.

Używamy imion, nie mówimy po nazwisku i nie przezywamy innych.

Bójki zastępujemy rozmową.

Przepraszamy, kiedy zrobimy komuś przykrość.

Przy stole zachowujemy się spokojnie i kulturalnie.

Zmieniamy obuwie i zostawiamy kurtki w szatni.

Dbamy o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.

Szanujemy zabawki i pomoce dydaktyczne.

Odrabiamy lekcje i bawimy się nie przeszkadzając kolegom.

Dbamy o bezpieczeństwo i higienę.

Przychodzimy punktualnie na zajęcia oraz zgłaszamy swoją obecność nauczycielowi.

Używamy zwrotów grzecznościowych wobec innych.

Nieporozumienia wyjaśniamy.

Używamy imion, nie mówimy po nazwisku i nie przezywamy innych.

Bójki zastępujemy rozmową.

Przepraszamy, kiedy zrobimy komuś przykrość.

Przy stole zachowujemy się spokojnie i kulturalnie.

Zmieniamy obuwie i zostawiamy kurtki w szatni.

Dbamy o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.

Szanujemy zabawki i pomoce dydaktyczne.

Odrabiamy lekcje i bawimy się nie przeszkadzając kolegom.

Dbamy o bezpieczeństwo i higienę.