SzkołaSzkoła bez przemocy

Szkoła bez przemocy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przystąpiła w roku szkolnym 2006/2007 oraz 2007/2008 do kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”. Celem kampanii było zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach poprzez wspieranie i służenie radą nauczycielom, uczniom i rodzicom jak uwolnić szkoły od przejawów agresji i przemocy. Szkolnym koordynatorem programu był pedagog szkolny - p. Małgorzata Puto.

Za uczestnictwo w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy” dwukrotnie otrzymaliśmy certyfikat.

W „dwójce” jesteśmy bezpieczni.

Agresja – to temat ostatnio dość głośny. W każdej chwili – czy to szkoła, dom, ulica, miejsce pracy, jesteśmy na nią narażeni. Dotyka ona zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.

W polskich szkołach zauważamy coraz więcej zachowań niepokojących, a nawet szokujących, które wręcz byłyby niewyobrażalne jeszcze kilka lat temu. Agresją jest każde zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś bólu, szkody, straty. Jest to zatem każde zachowanie, które powoduje krzywdę drugiej osoby lub własną. Dzieci zachowują się agresywnie również wtedy, gdy niszczą swoje lub cudze rzeczy, sprzęt szkolny, drażnią a nawet zabijają zwierzęta.

Agresja rówieśnicza może przybierać różne formy. Najogólniej można wyróżnić trzy grupy:

 • fizyczna – bicie, kopanie, plucie, wymuszanie pieniędzy, zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie własności itp.;
 • słowna – przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, plotkowanie, obgadywanie, namawianie, grożenie, szantażowanie itp.;
 • bez użycia słów i kontaktu fizycznego – wrogie gesty, miny, manipulowanie związkami przyjaźni itp.

Źródeł powstawania agresji jest bardzo wiele i są one różnorodne. Duży wpływ stanowi rodzina i osłabienie jej roli wychowawczej, nieodpowiednie środowisko rówieśnicze, transformacja ustrojowa, która stwarza szereg nowych oczekiwań, możliwości, norm postępowania i zagrożeń społecznych. Powszechny i niekontrolowany przez rodziców dostęp do gier komputerowych i Internetu jest także poważną przyczyną powstawania agresji.

Jak więc uzdrowić szkołę i wyeliminować zachowania agresywne?

Odpowiedzią na ten problem był między innymi  program społeczny „Szkoła bez przemocy”.

W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła  przystąpiła do  niego.

Zapoznaliśmy wszystkich uczniów z Kodeksem „Szkoły bez przemocy”, w którym opisane są standardy, jakie powinna spełniać i jakimi powinna kierować się szkoła działająca na rzecz ograniczenia przemocy na swoim terenie.

W pełni akceptujemy Kodeks i dlatego:

 1. W naszej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat.
 2. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.
 3. Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.
 4. W naszej  szkole szanuje się uczniów.
 5. Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.
 6. Gdy dzieje się coś złego, to nasza  szkoła tego nie ukrywa.
 7. Jeśli nasza  szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc. Wiemy, do kogo możemy  się zwrócić o pomoc, gdy spotyka nas  krzywda lub widzimy krzywdę innych.
 8. W naszej  szkole uczymy  się, co robić, gdy mamy problemy.
 9. W naszej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.
 10. W naszej  szkole nagradza się dobre zachowania.

W ramach Programu w roku szkolnym 2006/2007 zrealizowaliśmy między innymi takie zadania jak:

 • udział uczniów klas piątych i szóstych w spektaklach w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Krakowie, dotyczących zapobiegania uzależnień i unikania agresji;
 • wybory najgrzeczniejszego ucznia w klasie;
 • przeprowadzenie zajęć w klasach I - III   na temat: „Co to jest złość”; „Jak sobie radzić z agresją i przemocą”, a w klasach starszych: „Jak dochodzi do przemocy”;
 • udział w konkursie pod hasłem:  „Jak się kulturalnie zachowywać”;
 • wykonanie  plakatów na temat: „Kto mi może pomóc w walce z agresją” przez uczniów klas piątych i szóstych;
 • przygotowanie przez uczniów klasy drugiej, na apel, scenek dramowych mówiących o tym, kto może nam pomóc w walce z przemocą;
 • zorganizowanie  spotkania rodziców  uczniów klas starszych z pracownikami policji na temat agresji i przemocy.

W  roku szkolnym 2007/2008 ponownie zgłosiliśmy się do kolejnej edycji kampanii  „Szkoła bez przemocy”. Oprócz zadań, które wykonaliśmy w ubiegłym roku,  zrealizowaliśmy nowe.

Są to między innymi:

 • rozpropagowanie wśród uczniów klas pierwszych informacji na temat : „Jak radzić sobie z agresją i przemocą”;
 • zorganizowanie konkursu „I ty możesz zostać rycerzem” dla uczniów klas III – IV;
 • przeprowadzenie konkursów: plastycznego - na projekt znaków: nakazu, zakazu, ostrzegawczych, dotyczących zagrożeń w życiu szkolnym; literackiego – „Nie zamykaj oczu”;
 • zorganizowanie obchodów Dnia bez Przemocy;
 • realizacja na zajęciach następujących tematów: „I ty możesz zostać wspaniałym kibicem”, „Czy muszę się ze wszystkim zgadzać z kolegami”.

Bezpieczeństwo w naszej szkole zapewnia również monitoring. W szkole zamontowane są 24 kamery – 17 wewnątrz szkoły, 7 obejmujących zaplecze szkolne. W grudniu 2007 r.zamontowano jeszcze kolejnych 8 kamer.

Przystąpienie szkoły do powyższej kampanii było kolejnym krokiem w wieloletniej profilaktyce przeciw agresji. Nasze działania, jak wynikało z ankiet uczniów, doprowadziły do tego, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Niepokojącym natomiast zjawiskiem jest to, że coraz mniej bezpiecznie czują się poza szkołą, szczególnie na swoich podwórkach.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w przedsięwzięciach związanych z prowadzoną akcją. Świadczyły o tym choćby wystawy prac plastycznych w ramach konkursów.

Ponadto ważnym elementem kształtowania świadomości uczniów było przekonanie ich, że mówienie o swoich problemach nie oznacza  nieakceptowanego skarżenia. Uczeń ma prawo i obowiązek informowania osób dorosłych o rodzajach agresji, z którymi się styka.
Zadania „Szkoła bez przemocy” będą realizowane w każdym roku pracy naszej szkoły. Wymagają one kontynuowania wyżej opisanych działań przez nauczycieli we współpracy z rodzicami i uczniami.