SzkołaStrój uczniowski

Strój uczniowski

1.  Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

  • uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
  • grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły jako jej reprezentanci;
  • imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna.

2. Wzór jednolitego stroju galowego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.  

3. Przez strój galowy należy rozumieć:

  • dla dziewcząt - ciemną spódnicę i białą bluzkę oraz wywiązkę z logo szkoły;
  • dla chłopców - ciemne spodnie i białą koszulę oraz krawat z logo szkoły.

Galowy strój uczniowski obowiązujący w szkole:4. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny, ale przy zachowaniu następujących ustaleń:

  • w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki;
  • na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są buty na wysokich obcasach);
  • uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej oraz estetyki ubioru.
 

Tematy pokrewne