SzkołaStrój uczniowski

XX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt

Już po raz XX Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
zaprasza na na Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt,
który odbędzie się 16 marca 2019r.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie i szczegółowe informacje

Karta zgłoszenia - plik w formacie worda

Karta zgłoszenia - plik w formacie pdf

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 67 212-33-94
607-057-888

lub e-mail spdwojka@op.pl.

Strój uczniowski

1.  Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

  • uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
  • grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły jako jej reprezentanci;
  • imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna.

2. Wzór jednolitego stroju galowego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.  

3. Przez strój galowy należy rozumieć:

  • dla dziewcząt - ciemną spódnicę i białą bluzkę oraz wywiązkę z logo szkoły;
  • dla chłopców - ciemne spodnie i białą koszulę oraz krawat z logo szkoły.

Galowy strój uczniowski obowiązujący w szkole:4. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny, ale przy zachowaniu następujących ustaleń:

  • w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki;
  • na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są buty na wysokich obcasach);
  • uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej oraz estetyki ubioru.
 

Tematy pokrewne