SzkołaPromocja zdrowiaRok szkolny 2012/2013Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

W roku szkolnym 2010/2011 nasza placówka ubiegając się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podjęła szereg przedsięwzięć dotyczących kształtowania właściwych nawyków żywieniowych i postaw prozdrowotnych wśród  społeczności  szkolnej  oraz działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu  bezpieczeństwa uczniów. Całoroczna  praca została zwieńczona sukcesem i 14 listopada 2012 roku Kapituła powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznała naszej placówce Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich  została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Realizacja szeroko zakrojonych działań z zakresu zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa była możliwa tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców, za co dyrekcja szkoły oraz Zespół do Spraw Promocji Zdrowia składają serdeczne podziękowania.

 

 

Tematy pokrewne