SzkołaPromocja zdrowia

Promocja zdrowia

Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie za rok 2016/2017

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

 

Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 2016/2017

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

 

Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie za rok 2014/2015

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

 

Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie za rok 2013/1014

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.


 

Plan Działań Prozdrowotnych

DLA KLAS I-VI W  ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRIORYTET: PROMOWANIE I KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ZDROWEGO ODŻYWIANIA, OGRANICZENIE NADMIERNEGO HAŁASU W SZKOLE.

ZADANIA:

 • kształtowanie  właściwych zasad  racjonalnego odżywiania się,
 • wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych,
 • uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu w szkole,
 • podejmowanie działań ograniczających hałas w szkole,
 • stworzenie w szkole atmosfery spokojnego klimatu spędzania przerw,
 • wdrażanie dzieci do uczestniczenia w zabawach, lekcjach wyciszających.

 

REALIZOWANE  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAMY, PROJEKTY:

 • Program edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” dla uczniów klas I  - Bożena Stańczyk,
 • Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas II – Monika Pająk,
 • Projekt edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” dla uczniów klas III  - Dorota Sieniawska,
 • Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” dla uczniów klas I – Krystyna Krzysztofiak ,
 • Program edukacyjny „Trzymaj Formę” dla uczniów klasy V c – Aneta Marzec,
 • Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas VI – Edyta Piecyk,
 • Program z Zakresu Edukacji Prozdrowotnej Przeciwdziałania Przemocy i Profilaktyki Uzależnień w klasach I – VI,
 • Program z zakresu ochrony środowiska dla uczniów klas I – VI „W zgodzie z naturą” – Agnieszka Płóciennik,
 • Program „WF z klasą” dla uczniów klas IV-VI – Daria Mielka, Artur Pyszewski,
 • Program edukacyjno-profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” dla klas I –III-  Danuta Piechowska.

Więcej…

 

Raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie za rok 2012/1013

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

W roku szkolnym 2010/2011 nasza placówka ubiegając się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podjęła szereg przedsięwzięć dotyczących kształtowania właściwych nawyków żywieniowych i postaw prozdrowotnych wśród  społeczności  szkolnej  oraz działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu  bezpieczeństwa uczniów. Całoroczna  praca została zwieńczona sukcesem i 14 listopada 2012 roku Kapituła powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznała naszej placówce Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich  została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Więcej…

 

Program szkoły promującej zdrowie na lata 2011 - 2014

Prezentowany Program Szkoły Promującej Zdrowie jest rezultatem poszukiwań najbardziej skutecznych metod edukacji zdrowotnej. Zespół nauczycieli naszej placówki po wieloletnich doświadczeniach zdecydował się wprowadzić do swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej bogaty wachlarz systemowych działań w zakresie promocji zdrowia. Przedstawiony program ma charakter modelowej propozycji, która powinna być modyfikowana i udoskonalana w zależności od potrzeb członków całej społeczności szkolnej oraz warunków występujących w naszej placówce.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Program szkoły promującej zdrowie na lata 2011 - 2014

Plan działań do realizacji programu szkoły promującej zdrowie dla klas I – VI rok szkolny 2012/2013

Pliki w postaci dokumentów pdf.

 

Prezentacja pokazująca działania podjęte przez naszą szkołę w ramach przystąpienia do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez p. Danutę Piechowską. Podsumowuje ona działania podjęte przez naszą szkołę w roku szkolnym 2010/2011 w ramach przystąpienia do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

 

Pokaz slajdów, w postaci archiwum zip, wykonany w programie Microsoft PowerPoint 2010

 

Strona 1 z 2

Tematy pokrewne