SzkołaNagroda Prezydenta Piły

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2013 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2013 r.

3.

Ferie zimowe

3–16 lutego 2014 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

17-22 kwietnia 2014 r.

5.

Sprawdzian uczniów klas VI

(inna organizacja zajęć: czynna świetlica       i stołówka szkolna)

 

1 kwietnia 2014 r.

6.

Zakończenie roku szkolnego

27czerwca 2014 r.

7.

Ferie letnie

28 czerwca –

31 sierpnia 2014 r.

8.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (zajęcia zostaną zrealizowane w późniejszym terminie)

2 V 2014 r.

20 VI 2014  r.  -planowany termin odrabiania: 29 III 2014, 26 IV 2014

 

I semestr : 02.09.2013 r. – 21.01.2014r.

II semestr : 22.01.2014 r. – 27.06.2014 r.