SzkołaMistrzowie Kodowania

Mistrzowie Kodowania

Kolejne zadania z kodowania

Więcej…

 

Kodowanie

W projekcie biorą udział uczniowie klas IV – VI, mi.

  • Karolina Miedzianowska z klasy Vb,
  • Igor Kunicki z klasy Vc,
  • Julia Kruk z klasy VIb,
  • Łukasz Suzynowicz z klasy 6c,
  • Hania Krajewska z klasy 6b,
  • Marcin Kamiński z klasy Vc,

Oto ich pierwsze projekty w SCRATCH, niebawem będą następne:

Więcej…

 

Mistrzowie Kodowania

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Szkoła nasza przystąpiła do projektu „Mistrzowie Kodowania”, jest to nowy sposób podejścia do rozwoju osobowego dziecka poprzez programowanie.

Programowanie jako język przyszłości

Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.

Lekcje programowania w polskich szkołach

Przykłady z całego świata pokazują, że nauka podstaw programowania jest możliwa już od wczesnych etapów nauczania i to właśnie wówczas przynosi najlepsze efekty.

Program Mistrzowie Kodowania działa i rozwija się dzięki nauczycielom zaangażowanym w jego realizację. Od września 2013 roku na specjalnych szkoleniach z podstaw programowania zgromadzono około 1000 pedagogów z ponad 600 szkół, z całej Polski, są wśród nich nasi nauczyciele: Danuta Piechowska i Janusz Turczynowicz, którzy prowadzą zajęcia w naszej szkole.