SzkołaLogopeda

Logopeda

Logopedia jest to nauka zajmująca się kształceniem prawidłowej wymowy oraz usuwaniem jej wad i zaburzeń

Logopedzi szkolni:

 • mgr Magdalena Bandurska
 • mgr Anna Dwórznik
 • mgr Ewa Więckowska

Zadania logopedy

 • profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej
 • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
 • zapobieganie dysharmonii rozwojowych
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj. ćwiczeń ortofonicznych, słuchowych, rytmicznych, usprawniające narządy mowy, artykulacji, dykcji
 • współpraca z nauczycielami, uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym, udostępnianie opracowanych materiałów
 • współpraca z rodzicami

Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać!

 

Tematy pokrewne