SzkołaLepsza Szkoła

Lepsza Szkoła

 

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA trwa od 2002 roku. Dotychczasowe jego edycje zgromadziły ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów.

Główne cele projektu:

 • badanie efektywności nauczania,
 • podniesienie poziomu kształcenia,
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Nasza szkoła bierze w nim udział już kolejny raz. Projektem objęty jest przedmiot matematyka i dotyczy wszystkich klas. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu są nauczyciele: Arkadiusz Szumiło, Agnieszka Zyber-Piosik i Marzena Ziemann.

Standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.

Uczestnicy LEPSZEJ SZKOŁY:

 • otrzymują specjalistyczne testy badające kompetencje uczniów,
 • porównują wyniki klasy z wynikami uczniów z całej Polski,
 • dobrze planują swoją pracę na cały rok szkolny,
 • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

Indywidualizowane raporty:

 • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
 • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
 • umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
 • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.