SzkołaKolędy i pastorałkiDzisiaj w Betlejem

Boże Narodzenie -Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
Króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna Dzieciątko piastuje
i Józef Święty Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,
przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...

I Trzej Królowie od wschodu przybyli,
i dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla nad królmi , uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...