SzkołaJa czytam

Ja czytam

„Ja czytam!” Dyskusyjny Klub Edukacyjny

Dnia 22 kwietnia w czytelni Szkoły Podstawowej nr 2  w Pile odbyło się drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Spotkanie prowadziły panie: Dorota Jaworska – nauczyciel bibliotekarz i Beata Szwarc-Gazda wychowawczyni klasy Ib. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia zasad dyskusji. Członkowie wypowiadali się na temat zajmującej dyskusji na podstawie kolorowanki z Bartkiem i zasad opracowanych na pierwszym spotkaniu. Następnie obejrzeli filmik z nagraniem autorki książki - Elżbiety Zubrzyckiej, która zachęciła do czytania, tak by stało się ono potrzebą, nawykiem, przeżyciem i przyjemnością.

Więcej…

 

„Ja czytam!” Dyskusyjny Klub Edukacyjny

Dnia 24 marca odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Członkowie – uczniowie klasy Ib, poznali założenia i cele spotkań klubowych i zasady obowiązujące podczas dyskusji na podstawie prezentacji multimedialnej z Bartkiem. Uczniowie złożyli podpisy pod obowiązującymi na spotkaniach zasadami i otrzymali klubowe legitymacje.

Więcej…