Pasowanie pierwszoklasistów

W czwartek 14 października odbyło się  pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile. Do pasowania przystąpiły dzieci z klasy  I a, której wychowawczynią jest p. Ewa Więckowska, klasy I b, której wychowawczynią jest p. Aneta Gburczyk, klasy I c, której wychowawczynią jest p. Joanna Megger oraz klasy I d, której wychowawczynią jest p. Elżbieta Dąbrowska. Warto dodać, że wśród uczniów klas pierwszych były również dzieci sześcioletnie.

Pierwszoklasiści przed ślubowaniem i pasowaniem musieli się wykazać zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Losowali zagadki, które wspólnie z klasą odgadywali oraz określali zasady zachowania się w szkole. Na uroczystość przybyła Dyrekcja szkoły – p. Dorota Frydrych, p. Beata Lewicka – Kryut, Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Antoniego oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Sławomir Grzegorczyk. Nie zabrakło również rodziców, którzy z dumą przyglądali się poczynaniom swoich dzieci.
Momentem kulminacyjnym uroczystości był akt pasowania przez panią dyrektor Dorotę Frydrych i panią dyrektor Beatę Lewicką – Kryut oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów. Po oficjalnej części uroczystości „bohaterowie dnia” wraz z rodzicami udali się do klas, by podpisać umowę, w której to zobowiązali się do rzetelnej nauki i dobrego zachowania się w szkole. Atrakcją dla dzieci było otrzymanie kuferków obfitości ze słodyczami.
Całą uroczystość prowadziły panie: Monika Pająk i Karolina Podrucka wraz z uczniami klasy drugiej.