Wystawa pt. "Jan Paweł II - Odwaga Świętości"

Tegoroczny jubileuszowy X Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga Świętości” pozwolił nam, mieszkańcom kraju z nad Wisły, zatrzymać się i zadumać nad tajemnicą odważnej świętości.  Do tego zamyślenia zostały zaproszone i zachęcone dzieci klas II – VI z naszej szkoły.

Przy pomocy pędzli i kredek uczniowie podjęli trud ukazania odwagi Papieża Polaka w dążeniu do świętości osobistej, jak i przypominaniu światu o powołaniu każdego człowieka do świętości.

Dzięki dziecięcemu zaangażowaniu i pomysłowości na szkolnym holu została zorganizowana wystawa pod hasłem: „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”.