Kalendarium

Data Wydarzenie
01.09.1945 Powstanie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile w budynku przy ul. Bydgoskiej
1946/1947 Uczniowie otrzymują pierwsze podręczniki szkolne
1949 Radiofonizacja szkoły
01.09.1950 Podział zespołu uczniów na SP-2 i SP-4
1950 Wprowadzenie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej i Wieczorowej Szkoły Dokształcającej
09.1951 Zakładem opiekuńczym zostaje Pilskie Przedsiębiorstwo Budowlane
08.11.1952 Powołanie szczepu harcerskiego "Żołnierski Uśmiech"
10.1960
Zakładem opiekuńczym zostaje Pilska Fabryka Żarówek "Lumen"
05.1969
Szkoła zajęła I miejsce w Młodzieżowych Igrzyskach Miejskich
04.1971 I miejsce w badaniu wyników nauczania przeprowadzonych przez ODN  w Poznaniu
02.06.1971 Nadanie szkole imienia Marcina Kasprzaka
12.1971 Uczniowie klas I-IV przenoszą się do budynku Technikum  Budowlano-Drogowego
10.1973 Wyprowadzenie SP-4 do nowego budynku przy ul. Grabowej
10.1973 Uczniowie klas I-IV wracają do macierzystego budynku szkoły
01.09.1980 Rozpoczęcie nauki w nowym budynku przy ul Roosevelta 12
02.06.1981 Wręczenie szkole sztandaru przez Komitet Rodzicielski
09.1983 Zakończenie prac związanych z urządzaniem boiska asfaltowego
14.05.1985 Uroczystości obchodów 40-lecia szkoły
01.09.1985 Utworzenie klasy akrobatyki sportowej
06.09.1986 Pierwsze wydanie gazetki szkolnej "Życie Dwójki"
06.1987 Po raz pierwszy wybieramy Prymusa Szkoły
06.1987 Obcasek najlepszym zespołem tanecznym woj. pilskiego
05.1988 Pierwsi medaliści mistrzostw Polski w akrobatyce sportowej
02.05.1988 Wprowadzenie "Prawa łaski"
01.09.1998 Nadanie szkole statusu szkoły sportowej
12.1988 Rozpoczęcie budowy hali sportowej
06.1989 Koło Młodych Informatyków opracowuje pierwszy mikrokomputerowy program dydaktyczny
03.09.1990 Wprowadzenie do szkoły nauki religii
03.09.1990 Wprowadzenie nowej sześciostopniowej skali ocen
14.10.1990 Miejska uroczystość ślubowania i pasowania młodych nauczycieli miasta Piły
10.1991 Radiofonizacja nowego budynku szkolnego
29.12.1991 Impreza środowiskowa "Radość pod choinką"
09.1994 Oddanie do użytku głównej hali sportowej
12.1994 Wizytacja Szkoły przez Kuratorium Oświaty w Pile
25.01.1995 Powołanie Uczniowskiego Klubu Sportowego
2004 Zdobyliśmy tytuł "Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce" w roku szkolnym 2003/2004
08.06.2006 Obchody 60-lecia szkoły i nadanie imienia Olimpijczyków Polskich
01.10.2009 Akademia pt. "Rozstania nadszedł czas" -  pożegnanie Dyrektora Szkoły - p. mgr. Ryszarda Sprengera
01.10.2009 Dyrektorem Szkoły zostaje p. mgr Dorota Frydrych, a wicedyrektorem p. mgr. Beata Lewicka-Kryut
10.2009

Realizowanie projektów w ramach „Szkoły Myślenia”:

  • „Czy bohaterowie bajek jedynie nas bawią, czy również nas uczą?”,
  • „Poznajemy baśnie z czterech stron świata”,
  • „Poznajemy kraje anglojęzyczne”.
10.2010 Rozbudowanie świetlicy szkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci sześcioletnich.
10.2010 Przystąpienie do programów: „Szkoła Ucząca Się” – ocenianie kształtujące oraz eTwinning.
10.2010

Realizowanie programu autorskiego z ekologii „Nie niszcz środowiska człowieku, jeżeli chcesz żyć w pięknym XXI wieku”.

17.12.2010 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt.
19.02.2011

Mistrzostwo Powiatu Pilskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

 

Tematy pokrewne