SzkołaDyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły
p. mgr Dorota Frydrych

 

Wicedyrektor Szkoły
p. mgr Beata Lewicka-Kryut


Wicedyrektor Szkoły
p. mgr Mariusz Mijalski

 

Interesantów w sprawie wniosków, skarg i zażaleń Dyrektor Szkoły przyjmuje:

wtorek 1300- 1500