SzkołaDokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania. Zamieszczone dokumenty są w postaci plików pdf. Do ich odczytania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader bądź Foxit Reader lub inny czytający pliki w formacie pdf.

Główne kierunki funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2
Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile

Regulamin ustalania oraz kryteria ocen zachowania ucznia
Karta Samooceny Ucznia
Umowa Ucznia
Regulamin zdobycia tytułu "Uczeń na Medal" dla klas I - III
Regulamin funkcjonowania klas sportowych (specjalność piłka siatkowa)
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej
Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej
Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy pierwszej
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy trzeciej
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy szóstej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy pierwszej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy drugiej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy trzeciej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy szóstej
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas 4 - 6
Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas 4 - 6 formy wypowiedzi pisemnej
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy czwartej
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy piątej
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy szóstej
Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy czwartej
Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy piątej
Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy szóstej
Wymagania edukacyjne z historii dla klas 4
Wymagania edukacyjne z historii dla klas 5 - 6
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 8
Wymagania edukacyjne z techniki dla klas 4 - 5
Wymagania edukacyjne z techniki dla klas 4 "Jak to działa"
Wymagania edukacyjne z muzyki
Wymagania edukacyjne z plastyki
Wymagania edukacyjna z wychowania fizycznego
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas 4 - 6
Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gim