SzkołaBibliotekaWydarzenia w bibliotece w 2018/2019Dzień Głośnego Czytania w Dwójce

Dzień Głośnego Czytania w Dwójce

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony 29 września ma już 18-letnią tradycję.  Pomy­sło­dawcą i ini­cja­to­rem przed­się­wzię­cia już od 2001 roku jest Pol­ska Izba Książki. Naj­waż­niej­szymi bene­fi­cjen­tami tego dnia są naj­młodsi, gdyż czy­ta­nie im na głos sty­mu­luje roz­wój, wzbo­gaca słow­nic­two, rozwija wyobraź­nię oraz uczy myślenia. Data tego święta nie jest przypadkowa, ale odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej - autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła także włączyła się w obchody tego szczególnego dnia. Celem akcji było promowanie głośnego czytania dzieciom oraz kształtowanie ich postawy czytelniczej. Pani Aneta Marzec przez radiowęzeł przybliżyła uczniom genezę tego święta. Następnie dzieci wysłuchały fragmentu książki Gościnny & Sempe „Rozrywki Mikołajka”. Nie zapomnieliśmy w tym dniu o najmłodszych czytelnikach. Nauczyciele biblioteki panie: Dorota Jaworska i Katarzyna Wika odwiedziły w salach drugoklasistów. Przeczytały im fragment książki Renaty Piątkowskiej „Co się stanie na Leśnej Polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków” oraz zapoznały z zasadami konkursu „Szkole Przygody Gangu Słodziaków”, którego celem jest rozwijanie nawyku codziennego czytania wśród najmłodszych.

Był to wspa­niały dzień dla wszyst­kich, któ­rzy kochają książki oraz dla tych, któ­rzy dopiero uczą się je kochać.

Zachęcamy do czytania!