SzkołaBibliotekaWydarzenia w bibliotece w 2018/2019

Biblioteka 2018/2019

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej stało się już tradycją w kalendarzu uroczystości szkolnych. Organizuje się je najczęściej w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, gdyż w tym czasie pierwszaki znają już cały alfabet, potrafią czytać, zaczynają kształtować rozwijać swoje pierwsze zainteresowania czytelnicze. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona miłośników biblioteki. Zanim jednak dzieci złożyły przyrzeczenie, obejrzały prezentację multimedialną przygotowaną przez członków Klubu Książkolubów. Dowiedziały się z niej, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą dbać i szanować książki, korzystać z nich mądrze i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki i czytelni oraz sposobem wypożyczania książek. Otrzymali karty czytelnika i wypożyczyli po raz pierwszy książki do domu.

Więcej…

 

Konkurs czytelniczy „Czytam, więc wiem”

We wtorek 8 stycznia 2019 roku odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas V „Czytam, więc wiem”. Jego celem było doskonalenie czytania, jako umiejętności rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. W konkursie wzięło udział 10 uczniów, po 2 reprezentantów poszczególnych klas. Na pytania uczestnicy odpowiadali indywidualnie w formie pisemnej. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły: Julia Dąbrowska z klasy Vd oraz Natalia Peksa z klasy Va. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Więcej…

 

Konkurs fotograficzny „SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ”

Na przełomie listopada i grudnia nasza biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów klas IV - V konkurs fotograficzny „SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ”. Polegał on na wykonaniu zdjęcia , na którym zostaną zarejestrowane obrazy ludzi wraz z symbolami narodowymi w tle. Miał on na celu upowszechnianie wiedzy na temat 100. rocznicy odzyskania niepodległości, zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii. Komisja konkursowa przyznała: I miejsce – Marii Świstak z klasy Ve oraz nagrodę specjalną uczniom klasy Vf wraz z wychowawczynią panią Reginą Wojnicką.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Więcej…

 

Dzień Głośnego Czytania w Dwójce

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony 29 września ma już 18-letnią tradycję.  Pomy­sło­dawcą i ini­cja­to­rem przed­się­wzię­cia już od 2001 roku jest Pol­ska Izba Książki. Naj­waż­niej­szymi bene­fi­cjen­tami tego dnia są naj­młodsi, gdyż czy­ta­nie im na głos sty­mu­luje roz­wój, wzbo­gaca słow­nic­two, rozwija wyobraź­nię oraz uczy myślenia. Data tego święta nie jest przypadkowa, ale odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej - autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Więcej…