SzkołaBibliotekaWydarzenia w bibliotece w 2017/2018Krótka lekcja historii w bibliotece szkolnej

Krótka lekcja historii w bibliotece szkolnej

25 kwietnia 2018 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klasy Va z panią mgr Teresą Żelaźniewicz – emerytowaną nauczycielką historii, a obecnie słuchaczką Uniwersytetu III Wieku w Pile na temat: „Kwiecień miesiącem pamięci narodowej”. Nasz Gość w niezwykle ciekawy sposób wyjaśnił uczniom pojęcie pamięci narodowej oraz jej związku z tożsamością narodową. Omówił także sposoby utrwalania pamięci o wybitnych ludziach i ich czynach, o ważnych wydarzeniach czy zjawiskach historycznych, które miały miejsce wiele lat temu, a mimo to nie odeszły w zapomnienie. Na zakończenie spotkania dzieci bardzo serdecznie podziękowały pani Teresie za przygotowanie ciekawych zajęć oraz za miłą i serdeczną atmosferę. Ta wizyta dostarczyła uczniom nowej wiedzy historycznej, która być może pozwoli im lepiej zrozumieć omawiane wydarzenia, bo jak mówi łacińska sentencja: „Memoria necessarium vitae bonum” (Pamięć jest niezbędnym dobrem życia).